سفارش تبلیغ
صبا
خداوند، کارهای والا و ارجمند را دوستمی دارد و کارهای حقیر و خُرد را ناخوش می دارد [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
به امید او

 

اگر گذشت پیشه کنی و صبوری ...

            بنا نداشتم بنویسم چون مخاطب این پیام قرار میگیرم که اتامرون النار بالبر وتنسون انفسکم   جز شرمندگی وخجالت چه جوابی دارم ای عزیز ولی به خاطر تو وبرای جوانان نظیر تو نوشتم امید است چون حقیدر نمانید و بتوانید به هر وسیله ای شده از چاه عمیق در ایید و جمال خورشید را ولو از فرسنگها دور ببینید

            عزیزم مقصد نهایی از رویت جمال حمیل حضرت دوست یا به تعبیری وصال است یعنی هجرت از خود بینی به خدا بینی واین کار بس بزرگی است و گردش ایام و حلول مکرر ماه صیام و شب قدر با مقدمه رجب و شعبان برای   انها که به رویت جما لش رسید ه اند زدودن حجب و موانعی است که ناشی از حضور در جمع و خدمت به خلق و ... در طول ماههای قبل حادث شده است بهترین حالی که در ادعیه از حضرتش درخواست میشود رسیدن به این دوکلمه از دعایی است که حضرت صادق علیه السلام فرموده اند "الهی انی بک ..." رجوع کن به دعاهای ماه رمضان و فهم این دوکلمه بس مشکلتر از فهم معنی وصال است و واصل در زمان وصل نه دعایی دارد ونه نجوایی.... بگذریم از این بجث بی فایده امثال شما جوانان که درفرصت وتوان لازم را برای رسیدن به این مقصد والا د ارید بهتر است به این جمله دعا ی ماه مبارک که بعدا ذکر میکنم توجه ودقت کنید و در باره ان فکر نمایید و جایگاه خودتان را خود خوب بشناسید و تصمیم بگیرید هر طور شده ولو یک بار تا اخر عمر با تمام وجود و بدون هر گونه نفاق و دروغ و خودفریبی این دعا خواسته قطعی قلب تان شود   اگر به این مقام رسیدید بدانید که بین شما و رویت جمال جمیلش و "عتق من النار"     که بزرگترین ومهمترین درخواست بندگان در شب های خاص ماه صیام است فاصله کم شده است   گذشتن وعبور از جهنم مقدمه دیدار حضرت دوست است واین مصداقی بر این ایه مبارکه است که وَ إِنْ مِنْکُمْ إِلاَّ وارِدُها کانَ عَلى‏ رَبِّکَ حَتْماً مَقْضِیًّاسوره مریم ایه 71

            وتا از این جهنم سوزان دهشتناک گذر نشود وصال درک نگردد و «الصوم لی و أنا أجزی به» معنی نشود ومعنی ماه صیام یا ماه عتق من النار و... اشکار نگردد همین قدر اشاره رفته است که در ماه صیام با صیام و انتظار لیله قدر و درخواست افضل الحال و دعای درک لیله القدر یعنی انکه شب قدر برایت افضل از هزار ماه باشد میتوانی در هر حالی که باشی ودر هر مقامی به وضوح درجه ازادی و رشد و   بلوغ امل و میزان نزدیک شدنت را به   محضر حضرت دوست در یابی ... نهایت مقصد که وصل است و فنا وبقاء وازادی کامل از همه جا و همه چیز حتی حور و پری وغلمان وجنات تجری من تحت الانهار کار هر کسی نیست عزیزم انها که به وصل رسید ه اند نیز در بیان وتوصیف وصل به همان دوکلمه ای اشاره نمود اند که که بر قلب مبارک پیامبر اعظم صلی الله علیه واله وسلم نازل شده است و زبان ایشان به ان گویا که " فادخلی جنتی " داخل شدن در جنت او جنت   وصال

            گذشت از دوزخ ومراتب ان و" عتق من النار"یعنی ازادی کامل از هر اتش و جهنمی    برای هر کسی میسر نمیشود ولی میتوان بعض جهنم ها را در این ماه صیام خاموش نمود   واز بعض مراتب ان عبور کرد واز بعض درکات ان گذشت وبه بعض برکات تقرب و نزدیکی به حضرت دوست راه یافت و با چشیدن لذت قرب با رفتن ماه صیام لااقل قیافه    اندوهناک بخود گرفت   و برنامه ریزی دقیق نمود تا بالاخره در زمان اجل ومهلت عمر ماه صیامی برسد که نوبت وصل رسد وپرده برافتد و خودی و خودخواهی رخت بر بندد ودشمن خانگی که اصل مانع وصل است بسوزد ومحو شود وخاکسترش بذر توحید شود ودر دل ایمان بروید   ونور ایمان راه وصول را بالفور بپوید   با یک مرتبه توفیق درک لیله قدر و رویت جمال معشوق اتش عشق وصول ابدی وحضور در جمع سرمدی ارزوی یگانه دل شود و با این بلوغ امل وارزو    امید مرگ دائمی نفس و نفسانیت وهرچه خود خواهی و خودبینی است دائم شعله کشد وچون بذر نفاق و شرک وکفر بخواهد بر دل بروید اتش عشق دیدار جمالش مانع شود وپیوسته انتظار ماه صیام کشد واز رجب به استقبال این نفحه بی نظیر قد سی بی نظیر الهی تازد   در هر ماه ضیافتی پس از اولین دیدار دلش همواره یاد ان شب قدری کند که از غصه نجات و به جمع موحدان راهش داد ه اند  دائم به تکرار ماه صیام   قصد دیدارو همیشه دعا کند و از حضرت دوست خواهد که به درک لیله قدر هر سال و ... دست یابد واین حال همچنان استمرار یابد تا اخرین مظهر خودی و خود خواهی و شرک و نفاق   به اراده حق جل وعلا بمیرد   و در خاک مدفون شود وبدین ترتیب در سیر جهاد وخروج از بیت وهجرت الی الله به اجر وعده داده شده اش نایل و در زمره عبادش با پیام " ادخلوا ها بسلام امنین " و"وادخلی جنتی" به وصل بی فراق و جنت بی نفس و رجاء بی خوف ونوش بی نیش   و ... دست یابد

            عزیزم ان دعایی که منتظری تا بشناسی وبسنجی خودت را با ان این است که... "اللهم اشف کل مریض " ببین در این دعا   شفای از بیماری کدام مریض خواست حقیقی قلب و جان توست اگربرای رفع بیماری تن و جان و مرض جسم وروح خودت دعا میکنی وحقیقتا جز به اسایش وسلامتی خودت توجه نداری بدان که چون حقیر فرسنگها از وصال و رویت جمال و ...یک کلام خدا خواهی دوری و درقعر جهنم خودخواهی و خود بینی همی سوزانی نه اینکه میسوزی بلکه مصداق " ناس" این ایه ای که :" یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلیکُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ عَلَیْها مَلائِکَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا یَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ   شاید نفس بخواهد فریبت دهد   خوب مطالعه و بررسی کن ببین انطور که برای مریضی خودت واله وحیران میشوی وبه هر دری میزنی در مورد بیماری دیگران چنین حال و روزی داری    اگر مقرر شود که بین تو ودوست تو یکی از مرض شفا یابید   انوقت کدام را از حضرتش خواهی خواست حال اگر جای دوست تو دشمنت را قرار دهی   دعایت چگونه خواهد شد   به زبان دعا کردن کار سهلی است اگر چه این توفیق را هم بعضی ندارند ولی به دل خواستن  ان هم " لکل" کار اسانی نیست پیامبر اعظم صلی الله علیه واله وسلم به عنوان اسوه حسنه امت به این درجه از هجرت از خودخواهی و وصول بقرب الهی رسیده است که حاضر است خدای متعال درد ورنج همه خلق را یک سره ارزانی او دارد ودر ازای شفای خلق او را مبتلای کل کند من وشما هم اگر خوب دقت کنیم حاضریم به وقت درد و مرض همه خلق بیمار ودردمند شوند وما خلاص و راحت واین تفاوت اساسی است میان مقیم در خانه نفس و عمق جهنم خود خواهی و واصل به قرب الهی عزیز عزیزم هجرت از خود خواهی به سو ی او ومحضر نورانیش و وصال سرمدی جز از عهده اولیا ء او از کسی بر نیامده و نخواهد امد   انکه مدعی است هم ادعایش دلیل بر اشکالش وعدم توفیقش   وقتی مولی الموحدین و سید الساجدین علیهم السلام   در دعا انگونه حال خود را توصیف میکنند تکلیف بقیه بخوبی مشخص است و حال مدعی مبرهن ...عزیزم مثل ما همگی چون کسانی است که در ته چاهی هستند تنگ وتاریک وباعمق زمین تا خورشید تنها تفاوت ما باهم میزان عمق این چاه برای هر یک از ماست انکه خیلی موفق شده از چاه به سطح زمین رسیده و فاصله اش با خورشید فاصله زمین تا ان است همین

            بگذریم عزیزم  وای همه دوستانم شکی نیست که میان ما و وصالش و رویت جمال جمیلش   خودمان یعنی عمق چاه خودبینی وخود خواهیمان   فاصله است واز میان بر داشتن این مانع بزرگ وگذشتن از این چاه عمیق و تاریک کار بس عظیم ومشکلی است که عبور کامل از ان اغلب بدست نمی اید چه رسد به رویت خورشید جمال از راه دور ووالاتر از ان رسیدن به خورشید و ازان برتر خورشید شدن ... ولی میتوان با دعا و انابه و تضرع همراه با برنامه و کار وتلاش و جهاد از عمق خودخواهی ها کمی فاصله گرفت و به سمت خدا و قرب به او قدم برداشت واز رسیدن به ان مقصد اعلی هم نباید ناامید بود بانشستن در فلک الجاریه   ولایت و تمسک به کهف الحصین اهل بیت علیهم السلام و ملازمت با ان واصلین تام امید به   توفیق بسیار است ... وماه صیام بهترین زمان برای این شروع این حرکت بس عزیز و ارزشمند و سرنوشت ساز است با   گذشت وصبر و کم کردن توجه به خود و توجه به دیگران و تلاش برای انجام کار ورفع مشکل و درد ورنج و گرفتاری خلق وعباد او وشروع این از خود گذشتگی از خانه وزندگی شخصی وبتدریج سرایت دادن ان   در کوچه ومحله وشهر و کشور و ملت   وجهان هستی میتوان راه وصول را هموارنمود هرچه بتوانی از خواستهای خودت به نفع غیر بگذری وصبر کنی و تحمل نمایی ومحبت در ازای بدی کنی و مضامین دعای مکارم الاخلاق سید الساجدین علیه السلام را نسخه گذشت از خوخواهی نمایی با برداشتن اولین قدم بر ضد خواسته های خود و قدم گذاشتن در راه ترجیح نعمت ها و برکتها به دیگران و رنج و تعب و محرومیت برای خود به نفع دیگران قدم به قدم میتوانی از اسارت این دشمن بزرگ ومانع اساسی وحرکت بسوی مقصد اعلی   راه پیمایی امدادهای حضرتش ترا نصرت می نماید باید مواظب باشی و خیلی ارام و کند ودر حد تحمل این گذشت و صبر را تجربه نمایی چون اگر بر خودت سخت بگیری و بشدت برخورد نمایی ممکن است مدتی کوتاه موفق شوی خودت را وراحتیت را و... فدای    دیگران کنی ولی به ناگاه افسار از دستت خارج واین چموش چنان به زمینت زند که توان هیچ کاری نداشته باشی پس   قدم گذاشتن در مسیر گذشت از بدیهای خلق از  محیط خانه گرفته تا اجتماع وبنا گذاشتن به انتخاب راحتی و اسایش و خوشی و... در چارچوب شرع مقدس برای دیگران با گذشت حق شخصی و صبر و برد باری وتحمل درد ورنج و ناملایمات زندگی در کنار همسر و فرزند و همسایه و دوست و اشنا و وخویش و قوم و هم کیش وهم جنس وهم سنخ در خلق و به جای زبان به شکوه و گلایه و... گشودن خلوت گزیدن و ایه شریفه قالَ إِنَّما أَشْکُوا بَثِّی وَ حُزْنی‏ إِلَى اللَّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ در این زمینه نصب العین خود قرار دادن راه گفتگو ازعمق جهنم چاه نفسانیت با حضرت دوست فراهم می اورد انجاست که تضرع و ابتهال ناشی از درد ورنج های تحمل شده کمک میکند تا راه میان دوزخ نفسانیت و بهشت لقاء وصل شود وبا عنایات ویژه ان یگانه دوست حرکت بسوی او اغاز شود وامید نجات فراهم گردد وبهتر است امثال تو که به تلاش در کسب مدارج معنوی حریص هستند به گذشت از حقوق خود در این راه اقدام کنند شبی تا صیح در صف ملاقات با رهبر عزیز اگر سر کردی وچند لحظه به دیدار معنوی باقی نمانده پیر مردی را دیدی که با چشمهایش نشان میدهد

            ارزوی داشتن جایگاه ترا دارد معطل نشو وجای خود را به اوده  تابا چشیدن لذت " عتق من النار" خود خواهی را ولو در رسیدن به بهجت دیدار رهبر عزیزت باشد متوجه شوی که در گذشت خیری هست عظیم که جز گذشت کننده انرا در نمی یابد   چه لذت بخش است نوبت خود را در صف انتظار نماز جماعت فشرده مسجد جمکران و حرم های شریف اهل بیت علیهم السلام و... به تازه رسیده و دیر رسیده ها دادن وچه شگفت وسیله نجات است از طواف گذشتن واستعانت سالخورده ای بر امر طواف وچه شیرین است در لحظه لقاء خاص ودر زمان حال خوش وصل وعشق وعیش ونوش گذشت از چنین لذت عظیم وچه بس عظیم است صداقت صاحب چنین قدرتی که حقیقتا ثابت میکند او نه برای کسب لذت برتر و والاتر از خودخواهی و خودبینی گذشته است چرا که انکه برای رسیدن به بقاء بی فنا ء و نوش بی نیش و جنت خاص و ...و فرار از اتش ودرد و حرمان به ترک خودپرستی و خوخواهی و خودبینی روی اورده است خود در بالاترین درجه واعلی مرتبه خود خواهی است چه خود خواهی ازین بزرگتر ترک لذت و پذیرش درد ورنج برای رسیدن به لذتهای والاتر وبرتر وکسیکه بتواند از وصال که اوج لذت وعشق و ماورای هر توفبقی است بگذرد به مرتبه والاتری از ان راه یافته است و ان شدن ازجنس لقاست او خود در دایره عظمت ومحل قدسی است که قصد سالکان وروندگان راه وصال است به عبارت دیگر او خود مفصود است و انکه به این جا راه نیافته در راه دیدار اوست   وبالاتر از این مقصدی در کار نیست که بنده در سیر عبودیت به عبودیت تام برسد وبا عبودیت تام به ربوبیت مطلق و هدف خلقت تحقق یابد که: " و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون .. و والعبودیه جوهره کنهها الریوبیه

             بنابراین ماه صیام ماه گذر از عبودیت مطلق نفس به عبودیت مطلق حق عزوجل واین عبودیت محض به ربوبیت تام است برای هرکس فراخور حال وتوانش هرچه در عبودیت پیش رود به ربوبیت نزدیک شود

            وتنهاانکه از همه تعلقات   وخواستها یش حتی وصال گذشت کند توفیق ربوبیت دارد چه داند

            معنی ربوبیت کسی که رب را ندیده ونشناخته است در دعای جوشن کبیر هم که در شبهای قدر خوانده میشود رب در مقوله کلمات توصیف شده است به ان دعا رجوع کن ودر طول سال هرشب چند بند انرا رامکرر بخوان وبه این نشانی ها هم سری بزن اگر دردسری بیش از این خواهیhttp://colitis.parsiblog.com/Archive85348.htm                                                            

            http://colitis.parsiblog.com/874414.htm                                                         

 

پاورقی ها :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-           وَ ادْخُلِی جَنَّتِی ....   و در بهشتم داخل شو    سوره قد ر ایه اخر

-           یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ ...... ای اهل ایمان خودتان را حفظ کنید از اتشی که هیزم ان ادمیان وسنگها هستند سوره تحریم ایه     6

-           قالَ إِنَّما أَشْکُوا بَثِّی وَ حُزْنِی إِلَى اللَّهِ ...... بگو درد دل و اندوهم را در پیشگاه خداوند مطرح میکنم یوسف ایه 86

-           وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ    خلق نکردیم جن وانس را مگر برای عبودیت  ذاریات ایه86

-           أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُمْ ..... ایا مردم را بخوبی دعوت میکنید وخودتان را فراموش میکند بقره ایه 44

... اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الْفُلْکِ الْجَارِیَةِ فِی اللُّجَجِ الْغَامِرَةِ یَأْمَنُ مَنْ رَکِبَهَا وَ یَغْرَقُ مَنْ تَرَکَهَا ..... اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الْکَهْفِ الْحَصِینِ وَ ...خدایا بر محمد وال محمد این کشتی جاری در دریای پر گرداب که هرکس در ان سوارشور ایمن باشد وهرکس انرا ترک کند غرق شود درود فرست .... خدایا بر محمد وال محمد این دژ مستحکم و... درود بفرست .... مفاتیح‏الجنان   صفحه   156   هفتم ‏صلوات مرویه از حضرت امام زین العابدین

 

قال الصادق علیه السلام العبودیة جوهر کنهها الربوبیة .... عبودیت جوهر ه ای است که به ربوبیت ختم میشود .....

اللَّهُمَّ إِنِّی بِکَ وَ.... حضرت صادق علیه السلام در ماه رمضان این دعا را مى‏خواند مفاتیح الجنان اعمال ماه مبارک رمضان      بار خدایا من به تو هستم ..... مصباح‏الشریعة   صفحه 7   باب دوم

الصّوم لی و انا اجزى به......روزه بر ای من است و من پاداش ان هستم ..... شرح‏مصباح‏الشریعة صفحه    153   باب بیستم در آداب روزه‏

..... اللَّهُمَّ اشْفِ کُلَّ مَرِیضٍ ...... خدایا همه مریض ها را بهبودی ده دعای ماه مبارک رمضان مفاتیح الجنان

 

 

 


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط مینا 92/12/21:: 6:49 صبح     |     () نظر

هر چه محبت همسر در قلب بنده زیادتر شود فضلیت ایمانش زیادتر می‌گردد امام صادق علیه‌السلام

اوّلین قدم و مهم‌ترین توشه در راه زندگی و آیین همسرداری، مودّت و محبّت است، همان مودتی که خداوند مهربان، به رایگان در دسترس زن و شوهر قرار داده.    و جعل بینکم مودةّ و رحمة  سعی زوجین باید در زنده نگه داشتن و حفظ آن باشد. برای موفقیت در روابط زناشویی درک فصل‌های مختلف زندگی بسیار مهم است. زندگی فصل‌های متفاوتی دارد. گاهی محبت به خودی خود روان و جاری است، ولی گاهی دسترسی به آن نیاز به تلاش و کوشش دارد.

روح و وجود ما برای ادامه‌ی زندگی نیاز به محبت دارد، پس روح و جان خود و همسرمان را از محبّت لبریز کنیم. مگر نه این است که زن مظهر عطوفت و مهربانی است و اوست که زندگی را می‌سازد؟ پس او چون بهار، سخاوتمندانه و بدون چشم داشت محبت را به همسرش تقدیم می‌کند. چرا که ایثار و فضیلت را از فرهنگ اسلامی به خوبی آموخته است و می‌داند که به فرموده‌ی امام علی‌علیه‌السّلام: «الایثار اعلی المکارم» ایثار برترین صفات عالی انسانی است.

1) ابراز محبت

قال رسول‌الله صلی‌الله علیه وآله وسلم:افضل الناس منّة من بدأ بالمودّة.

شایسته‌ترین کس به منّت‌گذاری کسی است که در دوستی و محبت نسبت به طرف خود پیشی گیرد.

محبّتی که در دل احتکاروزندانی شود ،اثر بخش نیست. محبّت باید در رفتاروگفتاروعملجاری شود وبروزکند و«مودّت» یعنی این،یعنی ابراز محبّت وعلاقه.

جلوه‌های بروز محبت در زندگی بسیار متفاوت و گوناگون است. حسن خلق و خوش رویی، نرم خویی و مهربانی، ادب در کلام و رفتار، توجّه و لبخند، درک و فهم طرف مقابل، حسن‌جویی و مثبت اندیشی، احترام و قدردانی ... همه و همه از مصادیق مودت و محبت است.

از رسول خدا صلی‌الله علیه واله و سلم پرسیدند:

ما افضل ما اعطی المرء المسلم؟ قال: الخلق الحسن.

بهترین هدیه‌ای که به شخص مسلمان داده شده خوش اخلاقی است

چرا به زنان سفارش شده که هنگام آمدن همسر به استقبالش بروید و در را به رویش بگشایید و بدین‌گونه نشان بدهید که منتظر او بوده‌اید؟ زیرا این رفتار نیز نشانه‌ای از مودّت است؛ و طی کردن همین فاصله‌ی کوتاه و استقبال و مشایعت همسر، نشانه‌ی محبّت و محبّت آفرینی است، صورت زیبا تسخیر کننده نیست، آنچه تسخیر می‌کند دل مهربان و شوهر دوست زن است. و امام رضاعلیه‌السلام چنین زنی را غنیمت می‌شود و رسول خاتم صلی‌الله علیه وآله و سلم: او را بهترین زن می‌داند.

زندگی که در آن بخواهیم روابط عاطفی حکم‌فرما باشد، مانند باغی است که با ارزش‌ترین موهبت یعنی «خودمان» را به امانت می‌گذاریم تا به رشد و شکوفایی برسد.

هرگز گمان مبرید که با ابراز علاقه قدر و منزلت شما کم می‌شود، بلکه به عکس با نثار محبّت، به کمال و بالندگی خواهید رسید.

برای همسر خود مادری کنید. به قول یکی از نویسندگان «مردان،کودکان بلند قد هستند و احتیاج به محبت مادری دارند. چون کودک به خوبی می‌داند قلب مادر در منزل برای دیدار وی می‌تپد و چشمش به انتظار اوست».

برای حرکت و پویایی به محبّت زن نیاز دارد و محبّت صادقانه و حقیقی، تنها نیرویی است که مرد را به زندگی امیدوار و پر تلاش نگاه می‌دارد.

به فرموده‌ی پیامبراکرم صلی‌الله علیه وآله و سلم: بهترین زن‌های شما آنهایی هستند که دارای محبّت باشند.

2) قدرشناسی 

لئن شکرتم لازیدنّکم.

پس از ابراز محبت و بیان شیفتگی و نشان دادن احساسات و عواطف عالی خود، گام بعدی قدردانی و احترام نسبت به همسر است که از جلوه‌های ظهور و بروز محبت می‌باشد. امام صادق علیه‌السلام فرموده‌اند: هر زنی که به شوهرش احترام کند و آزار و اذینش نرساند، خوش بخت و سعادتمند است.

دقت داشته باشیم که همیشه قدر‌شناسی خویش را در مقابل محبت‌هایی که همسرمان به ما می‌کند، آشکارا ابراز کنیم که «لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» در این صورت است که او محبت ما را حس می‌کند .قدردانی از همسر بهترین شیوه جلب محبت مرد است.

منتظر نباشیم که در مقابل کار بزرگ و غیر منتظره‌ای از همسر خود تشکر کنیم؛ بلکه بیاموزیم تا در برابر هر کار کوچکی توجه نشان داده و قدردانی خویش را ابلاغ کنیم. با لبخند و بیان تشکر، زن می‌تواند احساس رضایت خویش را از مرد نشان دهد. مرد نیاز به این قدردانی و تشویق دارد تا بتواند همچنان محبّتش را ارائه دهد. او نیاز دارد تا بداند وجودش موثّر است و کارهایش زندگی را بهتر می‌نماید. اگرمردها بدانند که آنچه برای زن انجام می‌دهند، مهم و با ارزش است. بیش‌تر و بیش‌تر بر تلاش خویش می‌افزایند و به تدریج می‌آموزند تا به کارهای کوچک هم به همان اندازه‌ی کارهای بزرگ ارزش دهند.درمقاله ی بعد به بحث گذشت و صبوری می پردازیم.


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط مینا 92/12/19:: 6:53 صبح     |     () نظر
   1   2   3   4   5   >>   >